Hvad betyder ‘singulær’?

‘Singulær’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er unikt, enestående eller usædvanligt. Det refererer til noget, der skiller sig ud fra mængden eller adskiller sig fra det normale. Ordet ‘singulær’ kan bruges både som et adjektiv og som et substantiv.

Definition af ‘singulær’

Som adjektiv betyder ‘singulær’ noget, der er enestående eller usædvanligt. Det kan også referere til noget, der kun forekommer en gang eller er unikt på en eller anden måde. Som substantiv refererer ‘singulær’ til en person eller ting, der er unik eller enestående.

Grammatisk betydning af ‘singulær’

Substantivformen af ‘singulær’

I substantivformen betegner ‘singulær’ en person eller ting, der er unik eller enestående. Det kan referere til noget, der er sjældent eller usædvanligt, og som skiller sig ud fra mængden.

Adjektivformen af ‘singulær’

Som adjektiv beskriver ‘singulær’ noget, der er enestående eller usædvanligt. Det kan bruges til at beskrive noget, der er enestående i sin art eller skiller sig ud fra det normale. Det kan også referere til noget, der kun forekommer en gang eller er unikt på en eller anden måde.

Synonymer til ‘singulær’

Nogle synonymer til ‘singulær’ inkluderer:

 • Unik
 • Enestående
 • Usædvanlig
 • Sjælden
 • Ekstraordinær

Eksempler på brug af ‘singulær’

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘singulær’ kan bruges i sætninger:

 • Hendes præstation i konkurrencen var singulær og imponerende.
 • Denne begivenhed er helt singulær og vil ikke gentage sig.
 • Denne bog er en singulær udgivelse og skiller sig ud fra andre i genren.

Uddybning af ‘singulær’

Singulær i matematikken

I matematikken refererer ‘singulær’ til noget, der ikke kan defineres eller er usædvanligt. Det kan for eksempel referere til en singularitet i en funktion, hvor funktionen ikke er defineret eller er uendelig på et bestemt punkt.

Singulær i sprog og litteratur

I sprog og litteratur kan ‘singulær’ bruges til at beskrive noget, der er unikt eller usædvanligt i sin form eller stil. Det kan referere til en enestående fortælling eller en unik sprogbrug, der skiller sig ud fra det normale.

Singulær i videnskabelig kontekst

I videnskabelig kontekst kan ‘singulær’ referere til noget, der er unikt eller usædvanligt i en given situation eller sammenhæng. Det kan for eksempel bruges til at beskrive en sjælden begivenhed eller en enestående opdagelse.

Relaterede termer til ‘singulær’

Nogle relaterede termer til ‘singulær’ inkluderer:

 • Unik
 • Enestående
 • Usædvanlig
 • Sjælden
 • Ekstraordinær

Konklusion

‘Singulær’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er unikt, enestående eller usædvanligt. Det kan bruges som både et adjektiv og et substantiv og refererer til noget, der skiller sig ud fra mængden eller adskiller sig fra det normale. I matematikken, sprog og litteratur samt videnskabelig kontekst kan ‘singulær’ have specifikke betydninger, der relaterer sig til unikhed eller usædvanlighed. Nogle synonymer og relaterede termer til ‘singulær’ inkluderer ‘unik’, ‘enestående’, ‘usædvanlig’, ‘sjælden’ og ‘ekstraordinær’.