Introduktion til kommissorium

Et kommissorium er et dokument, der bruges til at definere formålet, opgaverne og ansvarsområderne for et projekt, en arbejdsgruppe eller en lignende aktivitet. Det er en vigtig del af projektstyring og hjælper med at skabe klarhed, fokus og struktur for de involverede parter.

Hvad er formålet med et kommissorium?

Formålet med et kommissorium er at skabe en fælles forståelse og enighed omkring projektets eller aktivitetens mål, opgaver og ansvarsområder. Det fungerer som en vejledning og et styringsværktøj, der sikrer, at alle parter er på samme side og arbejder mod de samme mål.

Hvordan bruges et kommissorium?

Et kommissorium bruges som et referencepunkt og en guide gennem hele projektet eller aktiviteten. Det hjælper med at sikre, at alle ved, hvad der forventes af dem, og hvilke opgaver de skal udføre. Det bruges også til at fastlægge tidsrammer, deadlines og eventuelle milepæle i processen.

Indholdet af et kommissorium

Hvad skal et kommissorium indeholde?

Et kommissorium skal indeholde følgende elementer:

 • Formålet med projektet eller aktiviteten
 • Opgaver og ansvarsområder for de involverede parter
 • Tidsramme, deadlines og eventuelle milepæle
 • Kommunikationskanaler og mødestruktur
 • Eventuelle ressourcer og budgetter
 • Godkendelsesproces og ansvarlige parter

Hvordan struktureres et kommissorium?

Et kommissorium kan struktureres på forskellige måder, men det er vigtigt at sikre, at det er klart og let at forstå for alle parter. En typisk struktur kan være:

 1. Introduktion og formål
 2. Opgaver og ansvarsområder
 3. Tidsramme og deadlines
 4. Kommunikation og mødestruktur
 5. Ressourcer og budgetter
 6. Godkendelse og ansvarlige parter

Eksempler på kommissorium

Eksempel 1: Kommissorium for et projekt

Formål: At udvikle og implementere en ny hjemmeside for virksomheden

Opgaver og ansvarsområder:

 • Projektleder: Ansvarlig for overordnet styring og koordinering
 • Webdesigner: Ansvarlig for design og layout af hjemmesiden
 • Webudvikler: Ansvarlig for udvikling og implementering af hjemmesiden
 • Content writer: Ansvarlig for at skrive og opdatere indholdet på hjemmesiden

Eksempel 2: Kommissorium for en arbejdsgruppe

Formål: At forbedre virksomhedens interne kommunikation

Opgaver og ansvarsområder:

 • Formand: Ansvarlig for at lede møder og facilitere diskussioner
 • Medlem 1: Ansvarlig for at undersøge og implementere kommunikationsværktøjer
 • Medlem 2: Ansvarlig for at evaluere og rapportere om effektiviteten af de implementerede værktøjer
 • Medlem 3: Ansvarlig for at kommunikere og informere resten af virksomheden om ændringer

Fordele ved at bruge et kommissorium

Skaber klarhed og fokus

Et kommissorium hjælper med at skabe klarhed omkring projektets eller aktivitetens formål, opgaver og ansvarsområder. Det sikrer, at alle parter er på samme side og arbejder mod de samme mål, hvilket øger effektiviteten og produktiviteten.

Fastlægger ansvarsområder

Et kommissorium definerer tydeligt, hvilke opgaver og ansvarsområder hver part har. Dette hjælper med at undgå forvirring og konflikter og sikrer, at alle ved, hvad der forventes af dem.

Forebygger konflikter og misforståelser

Ved at have et klart og struktureret kommissorium kan man forebygge konflikter og misforståelser mellem de involverede parter. Alle har en fælles forståelse af projektet eller aktiviteten, hvilket reducerer risikoen for fejl og misforståelser.

Sådan skriver du et kommissorium

Trin 1: Definér formålet

Start med at definere formålet med projektet eller aktiviteten. Hvad er det, I ønsker at opnå, og hvorfor er det vigtigt?

Trin 2: Identificér de involverede parter

Lav en liste over de personer eller grupper, der er involveret i projektet eller aktiviteten. Identificér deres roller og ansvarsområder.

Trin 3: Beskriv opgaver og ansvarsområder

Beskriv i detaljer, hvilke opgaver og ansvarsområder hver part har. Vær specifik og tydelig for at undgå misforståelser.

Trin 4: Fastlæg tidsramme og deadlines

Fastlæg en realistisk tidsramme for projektet eller aktiviteten. Sæt også deadlines for de enkelte opgaver og milepæle.

Trin 5: Gennemgå og godkend kommissorium

Gennemgå kommissoriet med de involverede parter og få deres feedback og godkendelse. Sikr dig, at alle er enige og forstår indholdet.

Opsummering

Vigtigheden af et veldefineret kommissorium

Et veldefineret kommissorium er afgørende for at skabe klarhed, fokus og struktur i et projekt eller en aktivitet. Det hjælper med at undgå misforståelser, konflikter og fejl og sikrer, at alle parter arbejder mod de samme mål.

Brug af kommissorium som et effektivt styringsværktøj

Et kommissorium fungerer som et effektivt styringsværktøj, der hjælper med at koordinere og styre projektet eller aktiviteten. Det sikrer, at alle ved, hvad der forventes af dem, og hvilke opgaver de skal udføre.