Introduktion

Definition af deskriptiv og normativ

Deskriptiv og normativ er to begreber, der bruges inden for forskellige fagområder som videnskab, filosofi og samfund. Disse begreber beskriver forskellige tilgange til at beskrive og evaluere fænomener og handlinger. I denne artikel vil vi dykke ned i betydningen af deskriptiv og normativ og sammenligne deres forskelle og ligheder.

Deskriptiv

Hvad er deskriptiv?

Deskriptiv refererer til en tilgang, der beskriver eller rapporterer fakta og observationer uden at vurdere eller evaluere dem. Det handler om at beskrive, hvordan ting er, og ikke hvordan de burde være. Deskriptive udsagn er objektive og forsøger at være så neutrale som muligt.

Eksempler på deskriptive udsagn

 • “Temperaturen er 25 grader Celsius.”
 • “Antallet af studerende på universitetet er steget med 10% i år.”
 • “Hunden har sort pels.”

Deskriptiv i praksis

Deskriptiv tilgang anvendes ofte inden for videnskabelig forskning, hvor forskere observerer og beskriver fænomener og begivenheder uden at påvirke dem. Det bruges også inden for journalistik og rapportering, hvor det er vigtigt at levere objektive og nøjagtige oplysninger.

Normativ

Hvad er normativ?

Normativ refererer til en tilgang, der involverer vurdering, evaluering og fastlæggelse af normer, standarder eller værdier. Det handler om at beskrive, hvordan ting burde være, og ikke nødvendigvis hvordan de faktisk er. Normative udsagn er subjektive og involverer en vurdering af, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt.

Eksempler på normative udsagn

 • “Alle bør respektere hinandens rettigheder.”
 • “Det er forkert at stjæle.”
 • “Vi bør investere mere i grøn energi.”

Normativ i praksis

Normativ tilgang anvendes inden for etik, politik og lovgivning, hvor der er behov for at fastsætte standarder og regler for adfærd og handlinger. Det bruges også inden for filosofi, hvor der diskuteres, hvad der er moralsk rigtigt eller forkert, og hvad der er værdifuldt eller uværdigt.

Sammenligning mellem deskriptiv og normativ

Forskelle mellem deskriptiv og normativ

Der er flere forskelle mellem deskriptiv og normativ tilgang:

 • Deskriptiv beskriver, hvordan ting er, mens normativ beskriver, hvordan ting burde være.
 • Deskriptiv er objektiv og neutral, mens normativ er subjektiv og involverer vurdering.
 • Deskriptiv fokuserer på fakta og observationer, mens normativ fokuserer på normer og værdier.

Ligheder mellem deskriptiv og normativ

Der er også nogle ligheder mellem deskriptiv og normativ tilgang:

 • Begge tilgange er relevante inden for forskellige fagområder og discipliner.
 • Både deskriptiv og normativ spiller en rolle i vores forståelse af verden og vores handlinger.
 • Både deskriptiv og normativ kan bruges til at analysere og evaluere komplekse spørgsmål og situationer.

Anvendelse af deskriptiv og normativ

Deskriptiv og normativ inden for videnskab

I videnskabelig forskning bruges deskriptiv tilgang til at beskrive og rapportere observationer og resultater uden at påvirke dem. Normativ tilgang kan bruges til at evaluere og vurdere resultaterne og fastlægge standarder for videnskabelig praksis.

Deskriptiv og normativ i filosofi

I filosofi bruges deskriptiv tilgang til at beskrive og analysere forskellige filosofiske teorier og begreber. Normativ tilgang bruges til at diskutere og evaluere, hvad der er moralsk rigtigt eller forkert, og hvad der er værdifuldt eller uværdigt.

Deskriptiv og normativ i samfundet

I samfundet bruges deskriptiv tilgang til at beskrive og analysere sociale fænomener og tendenser. Normativ tilgang bruges til at fastsætte regler, love og normer for adfærd og handlinger i samfundet.

Konklusion

Opsummering af deskriptiv og normativ

Deskriptiv og normativ er to forskellige tilgange, der bruges inden for forskellige fagområder og discipliner. Deskriptiv handler om at beskrive fakta og observationer uden at vurdere dem, mens normativ handler om at evaluere og fastlægge normer og værdier. Begge tilgange spiller en vigtig rolle i vores forståelse af verden og vores handlinger.

Vigtigheden af at forstå forskellen mellem deskriptiv og normativ

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem deskriptiv og normativ, da det kan hjælpe os med at analysere og evaluere komplekse spørgsmål og situationer på en mere nuanceret måde. Det kan også hjælpe os med at forstå, hvordan forskellige fagområder og discipliner tilgår og undersøger verden omkring os.