Hvad er en Villanelle?

En villanelle er en form for digt, der oprindeligt stammer fra Frankrig. Den er kendt for sin specifikke struktur og gentagelsesmønster, der giver digtet en unik lyd og rytme. Villanelles er ofte skrevet på fransk, men de kan også findes på andre sprog, herunder dansk.

Definition af Villanelle

En villanelle er et digt bestående af 19 linjer, der er opdelt i fem tercetter (versgrupper på tre linjer) og en kvartet (versgruppe på fire linjer). Digtet følger et fast rimskema og gentager to linjer gennem hele digtet.

Historisk baggrund

Villanelles opstod i det 16. århundrede i Frankrig og blev populære blandt franske digtere som Jean Passerat og Pierre de Ronsard. Digtformen blev senere populariseret af den amerikanske digter Elizabeth Bishop i det 20. århundrede.

Struktur og Form

Versstruktur

En villanelle består af fem tercetter og en kvartet. Hver versgruppe består af tre linjer, og kvartetten består af fire linjer. Versene følger et fast mønster og gentager to linjer gennem hele digtet.

Rimskema

Rimskemaet for en villanelle er ABa, hvor A og B repræsenterer de gentagne linjer, og a repræsenterer de øvrige linjer i digtet. Dette skaber en musikalsk klang og rytme i digtet.

Gentagelsesmønster

Det karakteristiske ved en villanelle er gentagelsen af to linjer gennem hele digtet. Disse to linjer gentages som den sidste linje i hver tercet og som den sidste og tredje linje i kvartetten.

Eksempler på Villanelles

Bekendte Villanelles

Nogle af de mest kendte villanelles inkluderer “Do not go gentle into that good night” af Dylan Thomas og “The Waking” af Theodore Roethke. Disse digte demonstrerer den unikke struktur og lyd, som en villanelle kan skabe.

Analyse af en Villanelle

For at forstå en villanelle dybere kan det være nyttigt at analysere et eksempel. Lad os tage “Do not go gentle into that good night” af Dylan Thomas. Digtet handler om at kæmpe imod døden og leve livet fuldt ud. Ved at undersøge dets struktur, rimskema og gentagelsesmønster kan man få en bedre forståelse af, hvordan en villanelle fungerer.

Skabelse af en Villanelle

Trin for trin guide

Hvis du ønsker at skabe din egen villanelle, kan du følge disse trin:

 1. Vælg et tema eller en idé til dit digt.
 2. Bestem dig for de to linjer, du vil gentage gennem hele digtet.
 3. Opdel digtet i fem tercetter og en kvartet.
 4. Bestem rimene for hver linje i digtet.
 5. Skriv dit digt og sørg for at følge den faste struktur og gentagelsesmønster.

Tips og tricks

Her er nogle tips og tricks til at skabe en vellykket villanelle:

 • Vælg to linjer, der har en stærk betydning og passer godt sammen.
 • Eksperimentér med forskellige rim og gentagelsesmønstre for at skabe variation i dit digt.
 • Brug gentagelsen af de to linjer til at forstærke dit digts budskab eller tema.
 • Rediger dit digt omhyggeligt for at sikre, at det følger den rigtige struktur og har en flydende rytme.

Villanelle versus andre digtformer

Sammenligning med Sonnet

En villanelle adskiller sig fra en sonnet ved sin struktur og rimskema. Mens en sonnet består af 14 linjer og følger et specifikt rimskema, består en villanelle af 19 linjer og har sit eget unikke gentagelsesmønster.

Sammenligning med Haiku

En villanelle adskiller sig også fra en haiku ved sin længde og struktur. En haiku er et kort digt bestående af tre linjer med henholdsvis fem, syv og fem stavelser. En villanelle er derimod længere og følger en fast struktur med gentagelse af linjer.

Brugen af Villanelle i moderne tid

Villanelle i populærkultur

Villanelles er stadig populære i moderne tid og kan findes i både litteratur og musik. Et eksempel er sangen “Mad World” af Tears for Fears, der bruger villanelle-strukturen til at skabe en følelse af gentagelse og fortvivlelse.

Fortolkning og betydning

Fortolkningen og betydningen af en villanelle kan variere afhængigt af digterens intentioner og læserens perspektiv. Nogle ser villanelles som en måde at udtrykke dybe følelser og tanker på, mens andre ser dem som en form for kunstnerisk udfordring.

Opsummering

Vigtige punkter at huske

Her er nogle vigtige punkter at huske om villanelles:

 • En villanelle er et digt bestående af 19 linjer opdelt i fem tercetter og en kvartet.
 • Digtet følger et fast rimskema og gentager to linjer gennem hele digtet.
 • Villanelles har en unik lyd og rytme på grund af gentagelsesmønsteret.
 • De kan bruges til at udtrykke dybe følelser og tanker.

Videre læsning og ressourcer

Hvis du ønsker at lære mere om villanelles, kan du finde flere ressourcer og eksempler online eller i digtsamlinger. Nogle anbefalede læsninger inkluderer “The Making of a Poem: A Norton Anthology of Poetic Forms” af Mark Strand og Eavan Boland samt “The Penguin Anthology of Twentieth-Century American Poetry” redigeret af Rita Dove.