Introduktion

Hvad betyder ‘definer’?

Ordet ‘definer’ er et verbum på dansk, der betyder at give en præcis definition eller bestemmelse af noget. Når vi definerer noget, beskriver vi dets karakteristika, egenskaber eller betydning på en klar og præcis måde.

Betydning af ‘definer’

Definition af ‘definer’

At ‘definer’ betyder at fastlægge eller angive en nøjagtig betydning, grænse eller karakteristika af noget. Det indebærer at give en klar og præcis beskrivelse eller afgrænsning af noget.

Hvordan bruges ‘definer’ i en sætning?

Her er et eksempel på, hvordan ‘definer’ kan bruges i en sætning:

“Lad os definere vores mål for projektet, så vi har en klar retning at følge.”

Synonymer til ‘definer’

Alternative ord til ‘definer’

Nogle synonymer til ‘definer’ inkluderer:

 • Afgør
 • Fastlæg
 • Bestem
 • Karakterisér
 • Beskriv

Eksempler på brug af ‘definer’

Eksempelsætninger med ‘definer’

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘definer’ kan bruges i sætninger:

 • “Kan du definere begrebet ‘demokrati’ for mig?”
 • “Lad os definere vores mål for projektet, så vi har en klar retning at følge.”
 • “Denne bog definerer begrebet ‘kreativitet’ på en ny og spændende måde.”

Relaterede termer til ‘definer’

Ord, der er beslægtet med ‘definer’

Nogle ord, der er beslægtet med ‘definer’, inkluderer:

 • Bestemme
 • Afgøre
 • Fastlægge
 • Beskrive
 • Karakterisere

Ordbogsdefinition af ‘definer’

En detaljeret forklaring af ‘definer’ fra en ordbog

Ifølge ordbogen er definitionen af ‘definer’:

“At angive en præcis betydning, karakteristika eller afgrænsning af noget.”

Brug af ‘definer’ i forskellige fagområder

Definer i matematik

I matematik bruges ‘definer’ til at fastlægge betydningen af ​​matematiske begreber, formler eller teorier. Det hjælper med at skabe en klar og præcis forståelse af matematiske koncepter.

Definer i programmering

I programmering bruges ‘definer’ til at oprette og angive specifikke funktioner, variabler eller konstanter. Det hjælper med at organisere og strukturere koden på en forståelig måde.

Definer i filosofi

I filosofi bruges ‘definer’ til at fastlægge og beskrive betydningen af ​​filosofiske begreber eller teorier. Det hjælper med at skabe en klar og præcis forståelse af komplekse filosofiske ideer.

Ekspertviden om ‘definer’

Historisk oprindelse af ‘definer’

Ordet ‘definer’ stammer fra latin ‘definire’, der betyder “at afgrænse” eller “at fastlægge”. Det blev først brugt i det 16. århundrede.

Populærkulturel betydning af ‘definer’

I populærkulturen bruges ‘definer’ ofte til at beskrive en persons evne til at definere deres egen identitet eller skabe deres egen vej i livet. Det kan også referere til at give en præcis beskrivelse af noget inden for kunst, mode eller musik.

Opsummering

De vigtigste punkter om ‘definer’

– ‘Definer’ er et verbum på dansk, der betyder at give en præcis definition eller bestemmelse af noget.

– Når vi definerer noget, beskriver vi dets karakteristika, egenskaber eller betydning på en klar og præcis måde.

– ‘Definer’ kan bruges i forskellige fagområder som matematik, programmering og filosofi.

– Synonymer til ‘definer’ inkluderer afgør, fastlæg, bestem, karakterisér og beskriv.

Kilder

Referencer til yderligere information om ‘definer’

– Ordbogen

– Wikipedia